DRUKUJ
2015-01-27

Informacje ogólne

 Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej - BIP - jest to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej . Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

Strona główna BIP.

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach można dostać się:

  • w sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej
    • cuw.katowice.pl
    • cuwkatowice.bip.gov.pl
  • ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wybór z menu URZĄD MIASTAJednostki organizacyjne, podmenu: Wykaz jednostek, dalej wybrać Pozostałe jednostki organizacyjne wśród których znajduje się Centrum Usług Wspólnych.

Główna strona biuletynu składa się z:

  • nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki,
  • menu,
  • wyszukiwarki,
  • okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony.

Poprzez odpowiednie wywołania odnośników z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ustawą, gdzie "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej.