Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
ZP/1137/2018 - Zapytanie ofertowe
dostawę stołu do zabudowy posiadanych konsoli mikserskich w
Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich
w ramach projektu „Absolwent ZSB – zawodowy specjalista"
14.12.2018 więcej
ZP/1054/2018 - Zapytanie ofertowe
na dostawę i wdrożenie dwóch maszyn klastra Hyper-V na
potrzeby wirtualizacji usług sieciowych
05.12.2018 więcej
ZP/1053/2018 - Zapytanie ofertowe
na dostawę i wdrożenie lokalnego systemu poczty elektronicznej
wraz z kosztami licencji dostępowych i oprogramowania
serwerowego
05.12.2018 więcej
ZP/1035/2018 - Zapytanie ofertowe
na dostawę urządzenia monitorującego i rejestrującego ruch na
styku sieci LAN-WAN FortiAnalyzer 200E
05.12.2018 więcej
ZP/1034/2018 - Zapytanie ofertowe
na dostawę urządzeń do utworzenia strefy bezpieczeństwa DMZ
05.12.2018 więcej
ZP/1109/2018- Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa koksu przemysłowo–opałowego oraz węgla kamiennego
energetycznego do Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach
03.12.2018 więcej
ZP/1105/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa węgla kamiennego energetycznego do Miejskiego
Przedszkola nr 40 w Katowicach
03.12.2018 więcej
ZP/1108/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa węgla kamiennego do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr
2 w Katowicach
03.12.2018 więcej
ZP/1111/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej nr 38 w
Katowicach
03.12.2018 więcej
ZP/1110/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej nr 56 im.
Henryka Sławika w Katowicach
03.12.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się