2015-04-21

Kontakt

LISTA TELEFONÓW KONTAKTOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW / REFERATÓW 

W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

 

SEKRETARIAT:

tel: 32 606 13 01

fax: 32 606 13 02

cuw@cuw.katowice.pl

sekretariat@cuw.katowice.pl

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNY (NO)

KIEROWNIK DZIAŁU

32 606 13 64

KANCELARIA

Centrum Usług Wspólnych

w Katowicach ul. Wita Stwosza 7 pokój nr 9

40-040 Katowice

tel.: 32 606 13 62, 32 606 13 66

KOM. DS. KADR

32 606 13 65

KOM. DS. SOCJALNYCH

32 606 13 58

KOM. DS. ORGANIZACYJNYCH

32 494 06 34

ARCHIWUM

32 251 02 37

E-MAIL: organizacyjny@cuw.katowice.pl

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI (TA)

KIEROWNIK DZIAŁU

32 253 88 07

32 494 06 36

PRACOWNICY DZIAŁU

32 203 57 38

32 494 06 39

32 494 06 35

32 494 06 38

E-MAIL: administracja@cuw.katowice.pl

 

DZIAŁ REMONTÓW (TR)

KIEROWNIK DZIAŁU

32 250 90 22

PRACOWNICY DZIAŁU

32 251 10 03

32 494 06 30

32 494 06 33

32 494 06 42 – 48

32 494 06 50

32 494 06 52

32 494 06 53

32 494 06 58

E-MAIL: remonty@cuw.katowice.pl

 

REFERAT DS. INFORMATYKI (TI)

KIEROWNIK REFERATU

32 606 13 17

PRACOWNICY REFERATU

32 606 13 18

E-MAIL: ti@cuw.katowice.pl

 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (NZ)

KIEROWNIK REFERATU

32 205 11 20

PRACOWNICY REFERATU

32 494 06 55

32 203 02 29

32 606 13 25

32 494 06 55

E-MAIL: zamowienia@cuw.katowice.pl

 

REFERAT BHP (NB)

KIEROWNIK REFERATU

32 494 06 40

PRACOWNICY REFERATU

32 494 06 41

E-MAIL: bhp@cuw.katowice.pl

 

REFERAT DS. INWENTARYZACJI (NIN)

KIEROWNIK REFERATU

32 606 13 32

E-MAIL: inwentaryzacja@cuw.katowice.pl

 

REFERAT DS. FUNDUSZY STYPENDIALNYCH (NS)

KIEROWNIK REFERATU

32 494 06 56

PRACOWNICY REFERATU

32 494 06 57

E-MAIL: stypendia@cuw.katowice.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OC (NC)

PRACOWNIK

32 494 06 34

E-MAIL: oc@cuw.katowice.pl

 

REFERAT DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (NI)

KIEROWNIK REFERATU

32 606 13 28

PRACOWNICY REFERATU

32 606 13 23

E-MAIL: iod@cuw.katowice.pl,

iod.jednostki@cuw.katowice.pl

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI (FK)

KIEROWNIK DZIAŁU ds. Wydatków

32 606 13 42

KIEROWNIK DZIAŁU ds. VAT

32 606 13 16

PRACOWNICY DZIAŁU

32 494 06

32 32 606 13 04 - 14

32 606 13 20

32 606 13 24

32 606 13 29

32 606 13 31

32 606 13 36

32 606 13 37

32 606 13 40

32 606 13 41

32 606 13 43

32 606 13 44

32 606 13 47

32 606 13 48

32 606 13 57

32 606 13 59

E-MAIL: fk@cuw.katowice.pl,

ksiegowosc@cuw.katowice.pl

vat@cuw.katowice.pl

 

DZIAŁ RACHUBY (FR)

KIEROWNIK DZIAŁU

32 606 13 51

PRACOWNICY DZIAŁU 

32 606 13 15

32 606 13 19

32 606 13 22

32 606 13 26

32 606 13 27

32 606 13 30

32 606 13 33

32 606 13 45

32 606 13 46

32 606 13 49 - 54

32 606 13 67

E-MAIL: fr@cuw.katowice.pl

 

REFERAT PLANOWANIA (FP)

KIEROWNIK REFERATU

32 606 13 38

PRACOWNICY REFERATU

32 606 13 39

E-MAIL: planowanie@cuw.katowice.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się