2021-06-11

Kontrole 2015

Przebieg i efekty kontroli wewnętrznych Wydziału Audytu i Kontroli znajdują się tutaj.

 

Termin przeprowadzenia kontroli Zakres kontroli Wyniki kontroli
Temat kontroli Kontrolowany okres

3.11.2015 r. - 23.12.2015 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.31.2015.BK

z dnia 13.01.2016 r.

19.08.2015 r. - 29.10.2015 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 67 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.26.2015.BG

z dnia 20.11.2015 r.

25.05.2015 r. - 19.06.2015 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków Gimnazjum nr 1 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.17.2015.ES

z dnia 6.07.2015 r.

18.05.2015 r. - 12.06.2015 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków Gimnazjum nr 20 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.21.2015.BK

z dnia 1.07.2015 r.

25.05.2015 r. - 12.06.2015 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 65 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.22.2015.JK

z dnia 30.06.2015 r.

20.04.2015 r. - 22.05.2015 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.16.2015.AŚ

z dnia 9.06.2015 r.

27.04.2015 r. - 25.05.2015 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.19.2015.KW

z dnia 10.06.2015 r.

16.03.2015 r. - 12.05.2015 r.

Skuteczność nadzoru oraz procedur postępowania przy realizowaniu remontów przez ZOJO w jednostkach oświatowych miasta Katowice. 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.11.2015.ES

z dnia 25.05.2015 r.

11.02.2015 r. - 6.03.2015 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków Miejskiego Przedszkola nr 75 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.10.2015.MS

z dnia 23.03.2015 r.

5.02.2015 r. - 4.03.2015 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków Miejskiego Przedszkola nr 73 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.9.2015.BK

z dnia 18.03.2015 r.

5.02.2015 r. - 4.03.2015 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków Miejskiego Przedszkola nr 72 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 30.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.8.2015.PG

z dnia 17.03.2015 r.

7.01.2015 r. - 6.02.2015 r.

Realizacja dochodów i wydatków Miejskiego Przedszkola nr 57 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 30.11.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.3.2015.MS

z dnia 6.03.2015 r.

7.01.2015 r. - 3.02.2015 r.

Realizacja dochodów i wydatków Miejskiego Przedszkola nr 57 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 30.11.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.2.2015.BG

z dnia 4.03.2015 r.

7.01.2015 r. - 9.02.2015 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków Miejskiego Przedszkola nr 41 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 30.11.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.1.2015.ES

z dnia 26.02.2015 r.

7.01.2015 r. - 3.02.2015 r.

Realizacja dochodów i wydatków Miejskiego Przedszkola nr 66 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 30.11.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.4.2015.PG

z dnia 17.02.2015 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

7.01.2015 r. - 3.02.2015 r.

Realizacja dochodów i wydatków Miejskiego Przedszkola nr 42 w obszarze działania ZOJO. 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.5.2015.AŚ

z dnia 16.02.2015 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się