2021-06-11

Kontrole 2019

Przebieg i efekty kontroli wewnętrznych Wydziału Audytu i Kontroli znajdują się tutaj.

 

Termin przeprowadzenia kontroli Zakres kontroli Wyniki kontroli
Temat kontroli Kontrolowany okres

03.01.2019-06.02.2019

Realizacja planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.09.2017-31.12.2017 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 26.02.2019 r.
Znak: AK-II.1711.1.2019.KS

29.01.2018-07.03.2018

Realizacja planu dochodów i wydatków oraz realizacji planu dochodów i wydatków ze środków na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-31.12.2017 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 26.02.2019 r.
Znak: AK.II.1711.3.2019.AK

15.11.2018-07.01.2019

Realizacja planu dochodów i wydatków w Zespole Szkół nr 7 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.01.2017-31.12.2017 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 01.02.2019 r.
Znak: AK-II.1711.24.2019.AK

03.01.2019-06.02.2019

Realizacja planu dochodów i wydatków w ZSP 4 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2017-21.12.2017 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 27.02.2019 r.
Znak: AK.II.1711.5.2018.KS

11.02.2019-15.03.2019

Realizacja planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 61 Specjalnej w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 02.04.2019 r.
Znak: AK.II.1711.9.2019.KS

12.02.2019-18.03.2019

Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 91 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018

Wystąpienie pokontrolne
z dnia 02.04.2019 r.
Znak: AK-II.1711.5.2019.AK

14.05.2018-26.06.2018

Realizacja planu dochodów i wydatków w XIV Liceum Ogólnokształacącym wW obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 03.04.2019 r.
Znak AK-II.1711.6.2019.AB
01.04.2019-18.04.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 66 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.09.2018-31.03.2019 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 09.05.2019 r.
Znak: AK-II.1711.11.2019.AŚ
19.03.2019-24.04.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz realizacji planu dochodów i wydatków ze środków na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów w Szkole Podstawowej nr 10 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 17.05.2019 r.
Znak: AK-II.1711.18.2019.MK
20.03.2019-17.05.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków w oraz realizacja dochodów i wydatków z wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finasowane w ZSiP nr 2 w obszarze dzialania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 04.06.2019 r.
Znak: AK-II.1711.7.2019.AŚ
26.04.2019-19.06.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 27 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienie poaudytowe
z dnia 04.07.2019 r.
Znak: AK-II.1711.12.2019.Ak
26.04.2019-12.06.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 22 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienie pokontrolne
z dnia 04.07.2019 r.
Znak: AK-II.1711.13.2019.MK
28.08.2019 Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019 01.05.2019-16.06.2019 Wystąpienia pokotrolne
z dnia 30.08.2019 r.
Znak: IO-7.01/11-Z02
19.06.209-26.07.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 92 w obszarze działania Centrum Usług wspólnych 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne
z dnia 23.08.2019 r.
Znak: AK-II.1711.17.2019.AK
07.08.2019-09.06.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne z dnia 19.09.2019r. Znak sprawy: AK.II.1711.18.2019.MS
2019 rok Prowadzenie przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej (AK-II.1711.27.2014.MS) 2014-2019

Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.09.2019r. Znak sprawy: AK-II.1711.10.2019.ES

13,19.11.2019r. Kontrola PIP Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w Cenrum Usług Wspólnych w Katowicach 2019 Notatka urzędowa z kontroli z dnia 19.11.2019r. nr.rej. 040109-53-K055-Ns/19
10.09.2019-15.10.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe w Szkole Podstawowej nr 21 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne z dnia 05.11.2019r. Znak sprawy: AK-II.1711.20.2019.MK
13.09.2019-17.10.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne z dnia 05.11.2019 znak sprawy: AK-II.1711.23.2019.AK
10.09.2019-15.10.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Szkole Podstawowej nr 17 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia pokontrolne z dnia 05.11.2019r. znak sprawy: AK-II.1711.21.2019.MB
12-19.12.2019 Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń poaudytowych zadania audytowego nr 6/2018 dot. Centrum Usług Wspólnych w Katowicach i wybranych jednostek oświatowych w zakresie oceny gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 12-18.12.2019 Notatka informacyjna z dnia 19.12.2019r. znak sprawy:AK-I.1720.6.2018.AW
18.10.2019-26.11.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe w Miejskim Przedszkolu nr 15 w obszarze działania Centrum usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018

Wystąpienia z dnia 20.12.2019 znak: AK-1711.25.2019.AK

18.10.2019-06.12.2019 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Miejskim Przedszkolu nr 22 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia z dnia 02.01.2020 znak: AK-1711.24.2019.KB
10.09.2019-27.11.2019 Realizacja planów dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyno -  kadrowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia z dnia 20.01.2020 znak: AK-1711.22.2019.AM

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się