2021-06-11

Kontrole 2020

Przebieg i efekty kontroli wewnętrznych Wydziału Audytu i Kontroli znajdują się tutaj.

 

Termin przeprowadzenia kontroli Zakres kontroli Wyniki kontroli
Temat kontroli Kontrolowany okres   

28.11.2019-07.01.2019

Realizacja planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Szkole Podstawowej nr 33 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienie z dnia 06.02.2020               Znak:AK.II.1711.26.2020MS
09.01.2020-13.02.2020 Realizacja planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz sprawy organizacyjno - kadrowe Szkole Podstawowej nr 66 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.01.2018-31.12.2018 oraz IVkwartał 2019r. Wystąpienia z dnia 10.03.2020 Zank: AK.II.1711.1.2020.AK
10.01.2020-12.02.2020 Realizacja planu dochodów i wydadtków gromadzonych na wydzielonym rachuku bankowym oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Szkole Podstawowej nr 62 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.01.2018-31.12.2018 Wystąpienia z dnia 10.03.2020 Znak:AK.1711.2.2020.MS
17.02.2020-22.04.2020 Realizacja planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.01.2019-31.12.2019 Wystąpienie z dnia 25.06.2020 Znak: AK.II.4.2020.ES2
12.05.2020-25.06.2020 Realizacja planu dachodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Szkole Podstawowej nr 36 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych. 01.01.2019-31.12.2019 Wystąpienia z dnia 16.07.2020 Znak: AK.II.5.2020ES2
05.02.2020 Audyt pn. "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w jednostkach budżetowych miasta". 01.01.2019-31.12.2019 Wystąpienia z dnia  12.03.2020 Znak: AK.I.1720.2.2020.IP
  Planowanie i realizacja zamówień publicznych udzielonych przez Centrum Usług Wspólnych oraz efekty udzielania zamówień publicznych. 01.01.2018-11.08.2020 Wystąpienie z dnia 02.09.2020 Znak: LKA.410.015.01.2020

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się