2021-07-16

Kontrole 2021

Termin kontroli Zakres kontroli Wynik kontroli
  Temat kontroli Kontrolowany okres  
       
01.12.2020-19.01.2021

Realizacja planu dochodów i wydatków oraz spraw organizacyjno - kadrowe w Miejskim przedszkolu nr 51  w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych

01.01.2019-31.12.2019

Wystąpienie pokontrolne         z dnia 15.02.2021  

znak sprawy: AK.II.1711.12.2020.ES

12.01.2021-15.02.2021 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz spraw organizacyjno -kadrowe w Technikum 15 w obszarze działania Centrum Usług Wsplnych 01.01.2019-31.12.2019

Wystąpienie pokontrolne         z dnia 18.03.2021          

znak sprawy:                           AK-II.1711.1.2021.MS

21.01.2021-11.03.2021 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Zespole Szkół Handlowych w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2019-31.12.2019

Wystąpienie pokontrolne         z dnia 06.04.2021r.   

znak sprawy:                          AK-II.1711.2.2021.ES

19.02.2021-25.03.2021 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz  sprawy organizacyjno  - kadrowe w Miejskim Przedszkolu nr 1 w obszarze działania Centrum usług Wspólnych 01.01.2020-31.12.2020

Wystąpienie pokontrolne         z dnia 21.04.2021r.               

 znak sprawy: AK-.II.1711.5.2021.EM

26.03.2021-07.05.2021 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Miejskim Przedszkolu nr 32 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2020-31.12.2020

Wystąpienie pokontrolne         z dnia 28.05.2021r.

znak sprawy: AK-.II.1711.7.2021.ES

12.04.2021-09.06.2021 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w Miejskim Przedszkolu nr 2 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2020-31.12.2020

Wystąpienia pokontrolne z dnia 26.07.2021r.

znak sprawy: AK-II.1711.8.2021.MS

12.05.2021-17.06.2021 Realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno - kadrowe w szkole Podstawowej nr 45 w obszarze działania Centrum Usług Wspólnych 01.01.2020-31.12.2020

Wystąpienia pokontrolne x dnia 26.07.2021r.

znak sprawy: AK-II.1711.10.2021.ES

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się