Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ZP/1090/2018 - Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach przy ul. Witosa 23  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Katowice  
Ulica
ul. Wita Stwosza  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-11-28  
Data publikacji do
2019-08-30  
Termin składania ofert
2018-12-06 10:00  
Numer zgłoszenia
BZP 654104-N-2018  

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne.

15500000-3 – Produkty mleczarskie.

15100000-9 – Mięso świeże: wołowe, wieprzowe i cielęce, produkty mięsne, wędliny.

15112000-6 – Drób.

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty.

15894000-1 – Wyroby garmażeryjne

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone.

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.

03142500-3 – Jaja.

15800000-6 - Różne produkty spożywcze.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 399,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 1090.pdf 925,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy.pdf 261,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 5.1 - ...a i owoce.xls 57 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik 5.2 - w...iekarskie.xls 52,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik 5.3 - m...one art..xls 55 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik 5.4 - j... świeże.xls 50 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik 5.5 - a...y, desery.xls 66 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik 5.6 - m...y i drób.xls 55 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik 5.7 - m...eczarskie.xls 54 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik 5.8 - w... świeże.xls 52 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o wyborze ofert.pdf 963,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  unieważnienie (dla... II) 1090.pdf 71,66 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się