Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZP/640/2021 Zapytanie ofertowe
BO – Doposażenie dla Szkoły Podstawowej nr 31w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym nr 6 ul. Marcinkowskiego 17 w Katowicach
30.11.2021 więcej
ZP/374a/2021 - Zapytanie ofertowe
Inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów w Szkole
Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II
przy ul. Adamskiego 24 w Katowicach
27.08.2021 więcej
ZP/607/2021 - Zapytanie ofertowe
Remont dachu, zadaszeń i kominów w Zespole Szkół Zawodowych
Specjalnych nr 6 przy ul. Rolnej 22 w Katowicach
17.11.2021 więcej
ZP/606/2021 - Zapytanie ofertowe
Awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich w Miejskim
Przedszkolu nr 34 im. Jasia i Małgosi przy ul. Tysiąclecia 84a
w Katowicach
16.11.2021 więcej
ZP/605/2021 - Zapytanie ofertowe
Remont dachu, zadaszeń i kominów w Miejskim Przedszkolu nr 51
przy ul. Rolnej 41 w Katowicach
15.11.2021 więcej
ZP/551/2021 - Zapytanie ofertowe
Budowa i modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 40
im. Jerzego Kukuczki przy ul. Słowiańskiej 1 w Katowicach
29.10.2021 więcej
ZP/553/2021 - Zapytanie ofertowe
Remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka
przy ul. Ordona 3d w Katowicach
27.10.2021 więcej
ZP/545/2021 - Zapytanie ofertowe
Awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich w II Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii
Konopnickiej przy ul. Głowackiego 6 w Katowicach
25.10.2021 więcej
ZP/802/2019 - Ogłoszenie o zamówieniu
Pozostałe modernizacje budynku w Zespole Szkolno–Przedszkolnym
nr 13 przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach
14.11.2019 więcej
ZP/485/2019 - Ogłoszenie o zamówieniu
Pozostałe modernizacje budynku w Katowickim Centrum Edukacji
Zawodowej im. Powstańców Śląskich przy ul. Techników 11
19.07.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się