Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZP/346/2020 - Ogłoszenie o zamówieniu
Awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich w II Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii
Konopnickiej przy ul. Głowackiego 6 w Katowicach
14.07.2020 więcej
ZP/338/2020 - Ogłoszenie o zamówieniu
Remont instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 62 im.
Józefa Kocurka przy ul. Ordona 3d w Katowicach
09.07.2020 więcej
ZP/327/2020 - Ogłoszenie o zamówieniu
BO – Cyfrowa rewolucja w ZSP5. Budowa sieci informatycznej i
zakup tablic multimedialnych dla Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego nr 5 przy al. Roździeńskiego 82 w
Katowicach
06.07.2020 więcej
ZP/322/2020 - Ogłoszenie o zamówieniu
Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Zespole
Szkolno–Przedszkolnym nr 9 przy ul. Granicznej 46 w Katowicach
01.07.2020 więcej
ZP/313/2020 - Ogłoszenie o zamówieniu
BO – Rewitalizacja terenu i plac zabaw poprawiający
sprawność fizyczną dzieci przy Szkole Podstawowej nr 17 im.
Tadeusza Kościuszki przy ul. Dekerta 1 w Katowicach (ul.
Józefowska)
24.06.2020 więcej
ZP/297/2020 - Ogłoszenie o zamówieniu
Remont instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 7
Specjalnej przy ul. Szkolnej 5 w Katowicach
19.06.2020 więcej
ZP/802/2019 - Ogłoszenie o zamówieniu
Pozostałe modernizacje budynku w Zespole Szkolno–Przedszkolnym
nr 13 przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach
14.11.2019 więcej
ZP/485/2019 - Ogłoszenie o zamówieniu
Pozostałe modernizacje budynku w Katowickim Centrum Edukacji
Zawodowej im. Powstańców Śląskich przy ul. Techników 11
19.07.2019 więcej
ZP/484/2019- Ogłoszenie o zamówieniu
Pozostałe modernizacje budynku w Miejskim Przedszkolu nr 60 przy
ul. Hellera 60 w Katowicach
19.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się