Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZP/262/2021 - Zapytanie ofertowe
WPI – BO – Nowoczesna pracowania komputerowa, pracowanie
językowe dla VI LO – I etap – roboty budowlane w VI Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Długosza przy ul. Lwowskiej 2 w
Katowicach
17.06.2021 więcej
ZP/249/2021 - Zapytanie ofertowe
Remont ogrodzenia w X Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego
Jana Paderewskiego Akademickie przy ul. Miarki 6 w Katowicach
16.06.2021 więcej
ZP/235/2021 Zapytanie ofertowe
Awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja
Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach
11.06.2021 więcej
ZP/234/2021 - Zapytanie ofertowe
Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkół i Placówek nr
1 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 46 w
Katowicach
09.06.2021 więcej
ZP/233/2021 - Zapytanie ofertowe
Awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych w
Zespole Szkół nr 1 im. Jerzego Ziętka przy ul. Staszica 2 w
Katowicach
09.06.2021 więcej
ZP/229/2021 - Zapytanie ofertowe
BO – Wykonanie ogrodzenia wokół Miejskiego Przedszkola nr 93
– etap I – w Miejskim Przedszkolu nr 93 przy ul.
Łętowskiego 24 w Katowicach
07.06.2021 więcej
ZP/216/2021 - Zapytanie ofertowe
BO – Odnowienie basenu na Gwiazdach w Zespole
Szkolno–Przedszkolnym nr 5 przy al. Roździeńskiego 82 w
Katowicach
25.05.2021 więcej
ZP/215/2021 - Zapytanie ofertowe
Remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym w Szkole Podstawowej nr 45 im. Kornela
Makuszyńskiego przy ul. Korczaka 11 w Katowicach
25.05.2021 więcej
ZP/200/2021 - Zapytanie ofertowe
Remont placów zabaw w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 przy
ul. Grzegorzka 4 w Katowicach
20.05.2021 więcej
ZP/198/2021 - Zapytanie ofertowe
Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Miejskim
Przedszkolu nr 46 przy ul. Jankego 111 w Katowicach
19.05.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się