Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZP/782/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
BO -"Płotkowo-kredkowo" w Miejskim Przedszkolu nr 55 w Zespole
Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach przy
ul. Paderewskiego 46, ul. Granicznej 27”
06.08.2018 więcej
ZP/731/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
na zadanie pn.: „BO – „Płotkowo-kredkowo” w Miejskim
Przedszkolu nr 55”
19.07.2018 więcej
ZP/720/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń w V Liceum
Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Katowicach
przy ul. gen. Z. W. Jankego 85
13.07.2018 więcej
ZP/530/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
Modernizacja elewacji w Miejskim Przedszkolu Nr 72 w Katowicach
przy ul. Bielskiej 1
05.06.2018 więcej
ZP/460/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
Modernizacja elewacji w Miejskim Przedszkolu Nr 72 w Katowicach
przy ul. Bielskiej 1
16.05.2018 więcej
ZP/459/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
Remont kuchni oraz remont szatni w Miejskim Przedszkolu nr 64
w Katowicach, Plac pod Lipami 2
16.05.2018 więcej
ZP/153/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
Remont instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 6
Specjalnej w Katowicach przy
ul. Zamkowej 2a
16.02.2018 więcej
ZP/896/2017 - Ogłoszenie o zamówieniu
Remont instalacji elektrycznych w Specjalistycznej Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach przy ul. Sokolska 26
21.09.2017 więcej
ZP/872/2017 OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU
Na modernizację elewacji w Miejskim Przedszkolu Nr 17, w
Katowicach przy ul. Zielonogórska 6a.
14.09.2017 więcej
ZP/836/2017 - Ogłoszenie o zamówieniu
BO Miasteczko rowerowe – nasze marzenie, swym głosem
wspomagasz jego spełnienie w Szkoła Podstawowa Nr 27 im.
Władysława Szafera w Katowicach przy ul. Łętowskiego 18
01.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się