Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZP/374a/2021 - Zapytanie ofertowe
Inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów w Szkole
Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II
przy ul. Adamskiego 24 w Katowicach
27.08.2021 więcej
ZP/472/2021 - Zapytanie ofertowe
Remont instalacji hydrantowej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Spółdzielczości 21 w
Katowicach
22.09.2021 więcej
ZP/470/2021 - Zapytanie ofertowe
BO – Remont szatni szkolnej w budynku przy Placu Wyzwolenia 18
w Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego przy pl.
Wyzwolenia 18 w Katowicach
20.09.2021 więcej
ZP/464/2021 - Zapytanie ofertowe
Remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka
przy ul. Ordona 3d w Katowicach
15.09.2021 więcej
ZP/462/2021 - Zapytanie ofertowe
Remont instalacji wodno–kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr
7 Specjalnej przy ul. Szkolnej 5 w Katowicach
10.09.2021 więcej
ZP/445/2021 - Zapytanie ofertowe
Budowa ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 81 przy ul.
Kostki–Napierskiego 9 w Katowicach
03.09.2021 więcej
ZP/432/2021 - Zapytanie ofertowe
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Mikołowskiej 131 w
Katowicach
02.09.2021 więcej
ZP/429/2021 - Zapytanie ofertowe
Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej
nr 40 im. Jerzego Kukuczki przy ul. Słowiańskiej 1 w Katowicach
01.09.2021 więcej
ZP/418/2021 - Zapytanie ofertowe
Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych –
wodnokanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 39 im. Jana Pawła
II Specjalnej przy ul. Ścigały 17 w Katowicach
20.08.2021 więcej
ZP/416/2021 - Zapytanie ofertowe
Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń w Szkole
Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka przy al. Krzywoustego 7 w
Katowicach
20.08.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się