Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZP/893/2018 - Zapytanie ofertowe - Dowożenie dzieci
ZP/893/2018 - Zapytanie ofertowe - Dowożenie dzieci do SP27 i
MP15
13.09.2018 więcej
ZP/872/2018 - Zapytanie ofertowe - Dowożenie dzieci
Zapytanie ofertowe - Dowożenie 2 dzieci
na wózkach do Społecznego Liceum Stowarzyszenia
Rodziców i Nauczycieli w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 51
07.09.2018 więcej
ZP/861/2018 - Zapytanie ofertowe - Dowożenie dzieci
Zapytanie ofertowe - Dowożenie 5 dzieci do Szkoły Podstawowej
nr 55 Specjalnej w Katowicach
03.09.2018 więcej
ZP/641/2018 Ogłoszenie o zamówieniu
na zatrudnienie instruktorów do prowadzenia
zajęć terapeutycznych na basenie dla dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 66 im. Majki Jeżowskiej w Katowicach, w ramach
realizacji projektu pt. „Wzrost dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest miasto Katowice” z
podziałem na 10 części
25.06.2018 więcej
ZP/639/2018 Ogłoszenie o zamówieniu
na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla
dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 41 w
Katowicach w ramach projektu pt. „Wzrost dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice”
z podziałem na 5 części
25.06.2018 więcej
ZP/574/2018 Ogłoszenie o zamówieniu
na zatrudnienie instruktorów do prowadzenia zajęć
terapeutycznych na basenie dla dzieci z Miejskiego Przedszkola
nr 66 im. Majki Jeżowskiej w Katowicach, w ramach realizacji
projektu pt. „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest miasto Katowice” z podziałem na 10
części
12.06.2018 więcej
ZP/572/2018 Ogłoszenie o zamówieniu
na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla dzieci
uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 41 w Katowicach w
ramach projektu pt. „Wzrost dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest miasto Katowice” z
podziałem na 5 części
12.06.2018 więcej
ZP/541/2018 Ogłoszenie o zamówieniu
na zatrudnienie instruktorów do prowadzenia
zajęć terapeutycznych na basenie dla dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 66 im. Majki Jeżowskiej w Katowicach, w ramach
realizacji projektu pt. „Wzrost dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest miasto Katowice” z
podziałem na 10 części
30.05.2018 więcej
ZP/539/2018 Ogłoszenie o zamówieniu
na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie dla
dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 41 w
Katowicach w ramach projektu pt. „Wzrost dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice”
z podziałem na 5 części
30.05.2018 więcej
ZP/480/2018 Ogłoszenie o zamówieniu
na zatrudnienie instruktorów do prowadzenia zajęć
terapeutycznych na basenie dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr
66 im. Majki Jeżowskiej w Katowicach, w ramach realizacji
projektu pt. „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest miasto Katowice” z podziałem na 10 części
17.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się