Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZP/268/2021 - Zapytanie ofertowe
Przeprowadzenia warsztatów tematycznych z zakresu ZERO WASTE w
ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice - projekt ZM 8/I
-„Zielona Szkoła- edukujemy ekologicznie”
22.06.2021 więcej
ZP/210/2021 - Zapytanie ofertowe
Przeprowadzenia warsztatów tematycznych z zakresu ZERO WASTE w
ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice - projekt ZM 18/I
-„Zielona Szkoła- edukujemy ekologicznie”
21.05.2021 więcej
ZP/383/2019 - Zapytanie ofertowe - DOWOŻENIE DZIECI
Dowożenie 7 uczniów niepełnosprawnych z wyznaczonego miejsca
do Miejskiego Przedszkola nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi
(MP-67) i Bajkowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi i
Specjalnymi(BP)w Katowicach oraz powrót wraz z opieką
11.06.2019 więcej
ZP/382/2019 - Zapytanie ofertowe - DOWOŻENIE DZIECI
Dowożenie 5 uczniów niepełnosprawnych z wyznaczonego miejsca
do Miejskiego Przedszkola nr 50 z Oddziałami
Integracyjnymi(MP-50) i Akademii Przedszkolaka „Małe
Kroczki” w Katowicach oraz powrót wraz z opieką
11.06.2019 więcej
ZP/381/2019 - Zapytanie ofertowe - DOWOŻENIE DZIECI
Dowożenie 8 uczniów niepełnosprawnych z wyznaczonego miejsca
do Miejskiego Przedszkola nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi
(MP-67)w Katowicach oraz powrót wraz z opieką
11.06.2019 więcej
ZP/380/2019 - Zapytanie ofertowe - DOWOŻENIE DZIECI
Dowożenie 7 uczniów niepełnosprawnych z wyznaczonego miejsca
do Miejskiego Przedszkola nr 50 z Oddziałami
Integracyjnymi(MP-50) i Miejskiego Przedszkola nr 47 z
Oddziałami Integracyjnymi (MP-47)w Katowicach oraz powrót wraz
z opieką
11.06.2019 więcej
ZP/379/2019 - Zapytanie ofertowe - DOWOŻENIE DZIECI
Dowożenie 6 uczniów niepełnosprawnych z wyznaczonego miejsca
do Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w
Katowicach(MP-41) oraz powrót wraz z opieką
11.06.2019 więcej
ZP/378/2019 - Zapytanie ofertowe - DOWOŻENIE DZIECI
Dowożenie 2 uczniów niepełnosprawnych na wózkach z
wyznaczonego miejsca do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Katowicach oraz
powrót wraz z opieką
11.06.2019 więcej
ZP/377/2019 - Zapytanie ofertowe - DOWOŻENIE DZIECI
Dowożenie 7 uczniów niepełnosprawnych w tym 4 na wózkach z
wyznaczonego miejsca do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW K-ce) i
Specjalistycznego Niepublicznego Przedszkola
Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Katowicach(SNPER)oraz powrót wraz
z opieką
11.06.2019 więcej
ZP/376/2019 - Zapytanie ofertowe - DOWOŻENIE DZIECI
Dowożenie 5 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 na wózku z
wyznaczonego miejsca do Miejskiego Przedszkola nr 91 z
Oddziałami Integracyjnymi(MP-91) i Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Katowicach (OREW K-ce)
oraz powrót wraz z opieką
11.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się