Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-01-27 10:41:11  Witold Wróbel

Utworzono artykuł 11472 o nazwie 'Informacje ogólne'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste11472
user_idpuste877607
resource_idpuste339
namepusteInformacje ogólne
category_idpuste119
language_idpuste1
shortpusteInformacje ogólne
fullpuste

 Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej - BIP - jest to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej . Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

Strona główna BIP.

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach można dostać się:

 • w sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej http://bip.um.katowice.pl/jednostki/zojo/
 • ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wybór z menu Jednostki organizacyjne, podmenu: Wykaz jednostek, dalej wybrać Pozostałe jednostki organizacyjne wśród których znajduje się Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych.

Główna strona biuletynu składa się z:

 • nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki,
 • menu,
 • wyszukiwarki,
 • okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony.

Poprzez odpowiednie wywołania odnośników z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ustawą, gdzie "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej.

_activepuste1
slugpusteinformacje-ogolne
2015-04-22 07:43:03  Witold Wróbel

Pole publishfrom wypełniono wartością '2015-01-28 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrompuste2015-01-28 00:00:00
2015-04-22 07:45:04  Witold Wróbel

Pole full zmieniło wartość z '<p> <font color="#006600">&nbsp;<strong>Co to jest BIP?</strong> </font></p> <p> Biuletyn Informacji Publicznej - BIP - jest to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej . Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.</p> <p> <strong><font color="#006600">Strona gł&oacute;wna BIP. </font></strong></p> <p> Na stronę gł&oacute;wną Biuletynu Informacji Publicznej&nbsp;Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach można dostać się:</p> <ul> <li> w spos&oacute;b bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej <a href="http://bip.um.katowice.pl/jednostki/zojo/">http://bip.um.katowice.pl/jednostki/zojo/</a></li> <li> ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wyb&oacute;r z menu&nbsp;<strong><font color="#0000ff">Jednostki organizacyjne</font></strong>, podmenu: <font color="#0000ff"><strong>Wykaz jednostek</strong></font>, dalej wybrać <strong><font color="#0000ff">Pozostałe jednostki organizacyjne </font></strong>wśr&oacute;d kt&oacute;rych znajduje się <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Jednostek Oświatowych</strong>.</li> </ul> <p> Gł&oacute;wna strona biuletynu składa się z:</p> <ul> <li> nagł&oacute;wka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki,</li> <li> menu,</li> <li> wyszukiwarki,</li> <li> okna gł&oacute;wnego z og&oacute;lnymi informacjami dotyczącymi BIP.</li> </ul> <p> Nagł&oacute;wek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony.</p> <p> Poprzez odpowiednie wywołania odnośnik&oacute;w z menu przedmiotowego zmiany będą następować w gł&oacute;wnej części strony tj. w oknie gł&oacute;wnym.</p> <p> Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na kt&oacute;rych udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ustawą, gdzie &quot;Podmiot&quot; oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie gł&oacute;wnej.</p> ' na '<p> <font color="#006600">&nbsp;<strong>Co to jest BIP?</strong> </font></p> <p> Biuletyn Informacji Publicznej - BIP - jest to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej . Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.</p> <p> <strong><font color="#006600">Strona gł&oacute;wna BIP. </font></strong></p> <p> Na stronę gł&oacute;wną Biuletynu Informacji Publicznej&nbsp;Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach można dostać się:</p> <ul> <li> w spos&oacute;b bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej <!-- <a href="http://bip.um.katowice.pl/jednostki/zojo/">http://bip.um.katowice.pl/jednostki/zojo/</a> --> <ul> <li> zojo.katowice.pl</li> <li> zojokatowice.bip.gov.pl</li> </ul> </li> <li> ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wyb&oacute;r z menu&nbsp;<strong><font color="#0000ff">Jednostki organizacyjne</font></strong>, podmenu: <font color="#0000ff"><strong>Wykaz jednostek</strong></font>, dalej wybrać <strong><font color="#0000ff">Pozostałe jednostki organizacyjne </font></strong>wśr&oacute;d kt&oacute;rych znajduje się <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Jednostek Oświatowych</strong>.</li> </ul> <p> Gł&oacute;wna strona biuletynu składa się z:</p> <ul> <li> nagł&oacute;wka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki,</li> <li> menu,</li> <li> wyszukiwarki,</li> <li> okna gł&oacute;wnego z og&oacute;lnymi informacjami dotyczącymi BIP.</li> </ul> <p> Nagł&oacute;wek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony.</p> <p> Poprzez odpowiednie wywołania odnośnik&oacute;w z menu przedmiotowego zmiany będą następować w gł&oacute;wnej części strony tj. w oknie gł&oacute;wnym.</p> <p> Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na kt&oacute;rych udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ustawą, gdzie &quot;Podmiot&quot; oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie gł&oacute;wnej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej - BIP - jest to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej . Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

Strona główna BIP.

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach można dostać się:

 • w sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej http://bip.um.katowice.pl/jednostki/zojo/
 • ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wybór z menu Jednostki organizacyjne, podmenu: Wykaz jednostek, dalej wybrać Pozostałe jednostki organizacyjne wśród których znajduje się Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych.

Główna strona biuletynu składa się z:

 • nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki,
 • menu,
 • wyszukiwarki,
 • okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony.

Poprzez odpowiednie wywołania odnośników z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ustawą, gdzie "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej.

 Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej - BIP - jest to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej . Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

Strona główna BIP.

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach można dostać się:

 • w sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej
  • zojo.katowice.pl
  • zojokatowice.bip.gov.pl
 • ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wybór z menu Jednostki organizacyjne, podmenu: Wykaz jednostek, dalej wybrać Pozostałe jednostki organizacyjne wśród których znajduje się Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych.

Główna strona biuletynu składa się z:

 • nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki,
 • menu,
 • wyszukiwarki,
 • okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony.

Poprzez odpowiednie wywołania odnośników z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ustawą, gdzie "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej.

2017-04-18 10:31:17  Witold Wróbel

Pole full zmieniło wartość z '<p> <font color="#006600">&nbsp;<strong>Co to jest BIP?</strong> </font></p> <p> Biuletyn Informacji Publicznej - BIP - jest to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej . Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.</p> <p> <strong><font color="#006600">Strona gł&oacute;wna BIP. </font></strong></p> <p> Na stronę gł&oacute;wną Biuletynu Informacji Publicznej&nbsp;Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach można dostać się:</p> <ul> <li> w spos&oacute;b bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej <!-- <a href="http://bip.um.katowice.pl/jednostki/zojo/">http://bip.um.katowice.pl/jednostki/zojo/</a> --> <ul> <li> zojo.katowice.pl</li> <li> zojokatowice.bip.gov.pl</li> </ul> </li> <li> ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wyb&oacute;r z menu&nbsp;<strong><font color="#0000ff">Jednostki organizacyjne</font></strong>, podmenu: <font color="#0000ff"><strong>Wykaz jednostek</strong></font>, dalej wybrać <strong><font color="#0000ff">Pozostałe jednostki organizacyjne </font></strong>wśr&oacute;d kt&oacute;rych znajduje się <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Jednostek Oświatowych</strong>.</li> </ul> <p> Gł&oacute;wna strona biuletynu składa się z:</p> <ul> <li> nagł&oacute;wka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki,</li> <li> menu,</li> <li> wyszukiwarki,</li> <li> okna gł&oacute;wnego z og&oacute;lnymi informacjami dotyczącymi BIP.</li> </ul> <p> Nagł&oacute;wek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony.</p> <p> Poprzez odpowiednie wywołania odnośnik&oacute;w z menu przedmiotowego zmiany będą następować w gł&oacute;wnej części strony tj. w oknie gł&oacute;wnym.</p> <p> Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na kt&oacute;rych udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ustawą, gdzie &quot;Podmiot&quot; oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie gł&oacute;wnej.</p> ' na '<p> <font color="#006600">&nbsp;<strong>Co to jest BIP?</strong> </font></p> <p> Biuletyn Informacji Publicznej - BIP - jest to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej . Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.</p> <p> <strong><font color="#006600">Strona gł&oacute;wna BIP. </font></strong></p> <p> Na stronę gł&oacute;wną Biuletynu Informacji Publicznej&nbsp;Centrum Usług Wsp&oacute;lnych w Katowicach można dostać się:</p> <ul> <li> w spos&oacute;b bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej <!-- <a href="http://bip.um.katowice.pl/jednostki/zojo/">http://bip.um.katowice.pl/jednostki/zojo/</a> --> <ul> <li> cuw.katowice.pl</li> <li> cuwkatowice.bip.gov.pl</li> </ul> </li> <li> ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wyb&oacute;r z menu <strong><span style="color:#0000ff;">URZĄD MIASTA</span></strong> -&nbsp;<strong><font color="#0000ff">Jednostki organizacyjne</font></strong>, podmenu: <font color="#0000ff"><strong>Wykaz jednostek</strong></font>, dalej wybrać <strong><font color="#0000ff">Pozostałe jednostki organizacyjne </font></strong>wśr&oacute;d kt&oacute;rych znajduje się <strong>Centrum Usług Wsp&oacute;lnych</strong>.</li> </ul> <p> Gł&oacute;wna strona biuletynu składa się z:</p> <ul> <li> nagł&oacute;wka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki,</li> <li> menu,</li> <li> wyszukiwarki,</li> <li> okna gł&oacute;wnego z og&oacute;lnymi informacjami dotyczącymi BIP.</li> </ul> <p> Nagł&oacute;wek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony.</p> <p> Poprzez odpowiednie wywołania odnośnik&oacute;w z menu przedmiotowego zmiany będą następować w gł&oacute;wnej części strony tj. w oknie gł&oacute;wnym.</p> <p> Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na kt&oacute;rych udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ustawą, gdzie &quot;Podmiot&quot; oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie gł&oacute;wnej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej - BIP - jest to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej . Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

Strona główna BIP.

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach można dostać się:

 • w sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej
  • zojo.katowice.pl
  • zojokatowice.bip.gov.pl
 • ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wybór z menu Jednostki organizacyjne, podmenu: Wykaz jednostek, dalej wybrać Pozostałe jednostki organizacyjne wśród których znajduje się Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych.

Główna strona biuletynu składa się z:

 • nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki,
 • menu,
 • wyszukiwarki,
 • okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony.

Poprzez odpowiednie wywołania odnośników z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ustawą, gdzie "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej.

 Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej - BIP - jest to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej . Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

Strona główna BIP.

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach można dostać się:

 • w sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej
  • cuw.katowice.pl
  • cuwkatowice.bip.gov.pl
 • ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wybór z menu URZĄD MIASTAJednostki organizacyjne, podmenu: Wykaz jednostek, dalej wybrać Pozostałe jednostki organizacyjne wśród których znajduje się Centrum Usług Wspólnych.

Główna strona biuletynu składa się z:

 • nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki,
 • menu,
 • wyszukiwarki,
 • okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony.

Poprzez odpowiednie wywołania odnośników z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ustawą, gdzie "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się