2021-06-13

Przyjmowanie i załatwianie spraw.

Godziny urzędowania

 

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach prowadzi swoją działalność statutową

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30

 

Obsługa stron

Przyjmowanie dokumentów:

Przyjmowanie wniosków i innych dokumentów ze strony jednostek obsługiwanych i innych podmiotów odbywa się w Kancelarii w pokoju nr 0.43 lub 0.44 /parter/ każdego dnia pracy w godzinach urzędowania Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

 

Obsługa kasowa

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach prowadzi obsługę kasową dla wypłaty wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych w wyznaczone dni i godziny ustalone przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Katowicach zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie.

 

Realizacja zadań

Realizacja zadań statutowych w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach odbywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz procedur wewnętrznych.

 

Przyjmowanie stron

 

W ramach współpracy z jednostkami obsługiwanymi

W celu realizacji zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych w Katowicach przyjmuje w godzinach urzędowania pracowników jednostek obsługiwanych.

 

W ramach skarg i wniosków

 

W sprawach skarg i wniosków strony przyjmuje Dyrektor i Główna Księgowa w środę każdego tygodnia pracy godzinach od 14.00 do 15.30 za wyjątkiem dni kiedy środa wypada w dzień świąteczny.

 

Obsługa kasowa Jednostek jest prowadzona według poniższego harmonogramu

  - w dni wypłat wynagrodzeń w ostatni dzień roboczy miesiąca w godzinach 10:30 - 13:30,

-  w pozostałe dni kasa jest czynna w godzinach 9:00 – 13:30

Poniedziałek: SP-01, 09, 10, 11 MP-01, 02, 03, 04, 05, 13, 14, 15, 16, 17, 20 ZSP-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, ZSP (Dla Dzieci Niesłyszących) ZSTiO-2, ZSTiO-3 ŚTZN,

Wtorek: SP-15, 17, 19, 40, 54 MP-21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 ZSP-08, 09 LO-02, 03, 04, 06, 07, 08 ZSPM, ZSiP-01, ZSiP-02

Środa: SP-21, 22, 27, 28, 34, 35, 64 MP-45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 59, 60 ZSP- 10, 11 LO-10, 14, 15 PPP-02, 03, 05 PM PKZP

Czwartek: SP-36, 44, 45, 48 MP-62, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80 ZSP- 12, 13 SPS – 6, 7, 39, 55, 61, ZSS-06 T08, T15, PPP-01 ZSOdD, ZSH, ZSPS, ZSG, ZSE

Piątek: SP-33, 53, 58, 59, 62, 65, 66, 67 MP-81, 82, 84, 85, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 99 KCEZ SPPP, SPR ZS-01, 02, 03, 07 ZSO-01, 02, ZSZ, ZSZ03, ZSZS06

W dniu wypłaty wynagrodzeń w ostatnim dniu roboczym miesiąca kasa nie przyjmuje wpłat i nie realizuje wypłat z innych tytułów (z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego grudnia). Jednostki, których dzień kasowy przypada w dzień wypłaty wynagrodzeń wskazują inny, odpowiedni dla nich dzień w danym tygodniu. Wpłat z tytułu spłaty rat pożyczek z ZFŚS, SFM i PKZP należy dokonywać na rachunki bankowe podane w umowach. Rozliczenia z przedsiębiorcami są wyłączone z obrotu gotówkowego.

***

Uprzejmie informujemy, że wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice, z wszystkich rachunków bankowych prowadzonych przez PKO BP na rzecz Miasta i jego jednostek organizacyjnych, są realizowane bez pobierania opłat i prowizji. Wpłaty gotówkowe przyjmowane przez Bank od osób trzecich na rzecz Miasta i jego jednostek organizacyjnych, dokonywane na wszystkie rachunki bankowe, we wszystkich placówkach Banku znajdujących się na terenie miasta Katowice, także są realizowane bez pobierania opłat i prowizji przez Bank od osób trzecich.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się